• GIS Ostrava 2016

  Pozývame Vás na Sympozium GIS Ostrava 2016, tentokrát v novém březnovém termínu (16. – 18. 3. 2016). Jedná se již o 13. ročník a opět zaštiťuje dvě paralelní konference, z nichž každá má svůj programový výbor, témata a vize.
  Viac…

 • GIS OSTRAVA 2016 – The Rise of Big Spatial Data

  Dear colleague, please consider to contribute to and/or forward to the appropriate groups the following opportunity to submit and publish original scientific results to „GIS OSTRAVA 2016 – The Rise of Big Spatial Data“, which is organised as a part of symposium GIS Ostrava 2016 in Ostrava, Czech Republic, March 16-18, 2016.

  Visit the conference webpages for further information: http://gis.vsb.cz/gisostrava/

  Viac…

 • Mapy.cz pro území Slovenska i jako WMS služba

  Není to tak dávno, kdy ÚGKK SR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) zpřístupnil několik datových sad a vrstev v rámci projektu ZB GIS (Základná báza údajov pre geografický informačný systém). Nyní se „Gisové veřejnosti“, resp. všem uživatelům GIS aplikací otevírá další velice zajímavá cesta k podkladovým rastrovým vrstvám.

  Viac…

 • INSPIRUJME SE 2015

  Vážení kolegovia, v mene programového výboru Vás pozývame na 4. ročník spoločnej Česko – Slovenskej konferencie Inspirujme se … venovanej problematike využívania potenciálu digitálnych priestorových informácií v oblasti životného prostredia a politík alebo činností, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie (s väzbou na implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES – INSPIRE).

  Konferencia INSPIRUJME SE 2015 sa uskutoční 24. a 25. novembra 2015 v hoteli Tatra v Bratislave.

  Viac…

 • FMG 2015 – Fórum mladých geoinformatikov

  SAGI Vás pozýva na deviaty ročník Fóra mladých geoinformatikov, ktoré sa bude konať v dňoch 28. a 29. mája 2015 vo Zvolene.

  Viac…

 • CONGEO 2015 – Natural Hazards and its Social Consequences

  Rádi bychom Vás pozvali na mezinárodní konferenci CONGEO 2015 – Natural Hazards and its Social Consequences, jejímž tématem jsou přírodní rizika a jejich sociální důsledky.

  Viac…

 • Legislatívne zmeny v oblasti geodézie, kartografie a katastra

  Prinášame Vám spoločné stanovisko odbornej geodetickej verejnosti k predloženým legislatívnym zmenám v oblasti geodézie, kartografie a katastra.
  Viac…

 • Inspirujme se… hodnocením

  Česká informačná agentúra životného prostredia (CENIA) a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) organizujú za podpory SAGI 3. ročník česko-slovenskej konferencie Inspirujme se … Konferencia sa uskutoční 25. a 26. 11. 2014 vo Vzdelávacom a informačnom centre Floret, Průhonice.

  Ďalšie informácie o konferencii: http://www.inspirujmese.cz/

 • GIS Ostrava 2015 Surface models for geosciences – termín registrácie príspevkov predĺžený.

  Termín registrácie príspevkov GIS Ostrava 2015 Surface models for geosciences bol posunutý na 3.11.2014. Prijaté príspevky budú publikované v Lecture notes in Geoinformation and Cartography (Springer).

  Ďalšie informácie pre autorov sú uvedené na stránkach konferencie: http://gis.vsb.cz/gisostrava

  Viac…

 • Geomatika v projektoch 2014

  Geomatika v projektoch je oborová konferencia organizovaná oddelením geomatikykatedry matematikyFakulty aplikovaných vied a Západočeskou univerzitou v Plzni.

  Konferencia sa uskutoční 1.–2. 10. 2014 na zámku Kozel v Šťáhlavoch pri Plzni pod záštitou Českej asociácie pre geoinformácie. Podrobné informácie o konferencii sa môžete dozvedieť na stránke organizátorovProgram je dostupný tu.

  Viac…