• GIS Ostrava 2015 Surface models for geosciences – termín registrácie príspevkov predĺžený.

  Termín registrácie príspevkov GIS Ostrava 2015 Surface models for geosciences bol posunutý na 3.11.2014. Prijaté príspevky budú publikované v Lecture notes in Geoinformation and Cartography (Springer).

  Ďalšie informácie pre autorov sú uvedené na stránkach konferencie: http://gis.vsb.cz/gisostrava

  Viac…

 • Geomatika v projektoch 2014

  Geomatika v projektoch je oborová konferencia organizovaná oddelením geomatikykatedry matematikyFakulty aplikovaných vied a Západočeskou univerzitou v Plzni.

  Konferencia sa uskutoční 1.–2. 10. 2014 na zámku Kozel v Šťáhlavoch pri Plzni pod záštitou Českej asociácie pre geoinformácie. Podrobné informácie o konferencii sa môžete dozvedieť na stránke organizátorovProgram je dostupný tu.

  Viac…

 • Nový vzhľad stránky

  V spolupráci so spoločnosťou G-BASE, s. r. o. Vám prinášame aktualizovaný vzhľad našej stránky. Je jednoduchší, prehľadnejší a prispôsobí sa akejkoľvek veľkosti obrazovky. Naše články tak môžete sledovať na desktope, notebooku, tablete, či telefóne.
  Viac…

 • Fórum mladých geoinformatikov 2010

  Pozývame Vás na 5. ročník Fóra mladých geoinformatikov, ktoré sa uskutoční v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene 30. apríla 2010 od 10.00 hod. Pripravované podujatie je zamerané na prezentáciu prác interných a externých študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia v Slovenskej a Českej republike, ktorí sa vo svojich prácach zaoberajú priamo teóriou geoinformatiky alebo jej aplikáciou do jednotlivých oblastí spoločenského života.

  Viac…

 • Stretnutie užívateľov IDRISI a ESRI

  Spojené České a Slovenské regionálne centrum IDRISI pri MU v Brne a TU vo Zvolene v spolupráci so Slovenskou asociáciou pre geoinformatiku Vás pozývajú na 11. stretnutie užívateľov produktov IDRISI a ESRI. Stretnutie sa bude konať v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene v piatok 26. marca 2010 od 10:00. Cieľom pripravovaného stretnutia je prezentácia samotného softvéru IDRISI a produktov spoločnosti ESRI, jeho modulov, ktoré z nich robia profesionálne GIS prostriedky, ako aj skúseností a poznatkov získaných pri práci s nimi.

  Viac…

 • GIS Ostrava 2010

  Inštitút geoinformatiky Hornicko-geologickej fakulty Vysokej školy banskej – Technickej univerzity Ostrava v spolupráci s Českou asociáciou pre geoinformácie, Slovenskou asociáciou pre geoinformatiku a International Society for Photogrammetry and Remote Sensing Vás pozývajú na 17. ročník sympózia GIS Ostrava 2010 – GIS spoločne s DPZ a fotogrametriou na ceste k digitálnemu svetu, ktoré sa uskutoční v priestoroch novej auly VŠB -TU Ostrava v dňoch 24.-27.januára 2010.
  Viac…

 • Fórum mladých geoinformatikov 2009

  Pozývame Vás na 4. ročník Fóra mladých geoinformatikov ktoré sa uskutoční v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene v dňoch 14. – 15. mája 2009 od 10.00 hod. Pripravované podujatie je zamerané na prezentáciu prác interných a externých študentov doktorandského štúdia v Slovenskej republike, Českej republike, Poľsku a Maďarsku, ktorí sa vo svojich prácach zaoberajú priamo teóriou geoinformatiky alebo jej aplikáciou do jednotlivých oblastí spoločenského života.

  Viac…

 • GIS Ostrava 2009

  Institut geoinformatiky Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava Tanger spol. s.r.o., Česká asociace pro geoinformace a Slovenská asociácie pre geoinformatiku Vás pozývají na 16. ročník sympozia GIS Ostrava 2009 - Bezbariérové geoinformační technologie, které se uskuteční v prostorách nové auly VŠB-TU Ostrava ve dnech 25.-28. ledna 2009

  Viac…

 • GIS Day

   GIS Day v Banskej Bystrici

  20.11.2008, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, miestnosť 139, Tajovského 40, Banská Bystrica

  Rozpis akcií:

  • 10.00-11.00 WEB GIS (Google Earth)
  • 12.30-13.30 Projekty GIS vo vektorovom prostred (GeoMedia Professional)
  • 14.00-15.00 GIS analýzy v rastrovom prostred (IDRISI)

  Viac…

 • 15 rokov vojenskej geografie na Slovensku

  Topografický ústav Banská Bystrica a Slovenská asociácia pre geoinformatiku Vás pri príležitosti 15. výročia založenia Topografického ústavu pozývajú na príležitostnú konferenciu s medzinárodnou účasťou 15 rokov vojenskej geografie na Slovensku, ktorá sa uskutoční pod patronátom ministra obrany SR 12.-14. novembra 2008 v hoteli Grand Hotel Permon****, Podbanské

  Viac…